TÌNH XUÂN

Hãy cho đi chút tình bên cửa sổ
Em tiếc chi một chút nắng thu tàn

TÌNH XUÂN

Cho xuân đến cây chồi non nảy lộc
Để nắng xuân vuốt nhẹ má em hồng.

TÌNH XUÂN

Tôi nhấm nháp hạt sương mai trên lá
Phải tình em làm rớt xuống nơi này

TÌNH XUÂN

Hay thu trước em làm vương đi khắp

TÌNH XUÂN

Nẻo đường em trên những mối tình xưa.

TÌNH XUÂN

Tôi no say trong tình em dịu ngọt

TÌNH XUÂN

Thấy ấm lòng dù một chút tình vương

TÌNH XUÂN

Và cứ thế em cho tôi nhận
Giống cuộc đời tôi yêu mãi tình xuân.

TÌNH XUÂN

Cho nữa đi em tôi dài tay xin nắng
Vậy mà sao nắng vẫn thoát khỏi bàn tay
Và cuộc đời có còn ai đi nhặt
Chút tình..xuân như tôi nhặt..tình em.