Thông báo thay đổi logo NINEWALL

NINEWall thông báo về việc bắt đầu sử dụng logo mới từ 3-2015.
Logo hướng theo sự trẻ trung, đơn giản, năng động với sự sáng tạo và phát triển không ngừng nhằm mang lại dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho mỗi khách hàng.

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

CÁC BƯỚC HÌNH THÀNH THIẾT KẾ LOGO NINEWALL:

Thông báo thay đổi logo NINEWALLThông báo thay đổi logo NINEWALLLấy cảm hứng từ những cuộn decal – nền tảng vật liệu tạo nên hàng ngàn thiết kế .

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

Thiết kế dựa trên tỷ lệ vàng.

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

Các hình tròn được hình thành dựa trên tỷ lệ vàng .

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

Lược bỏ một số cung tròn.

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

Một số thiết kế thay đổi đường nét và màu sắc.

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

Tăng độ dày tạo nên hình tượng số 9 (NINE) mạnh mẽ hơn.

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

Trên là kết quả hình thành ý tưởng .

Thông báo thay đổi logo NINEWALL

LOGO MỚI CỦA NINEWALL SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG TỪ THÁNG 3-2015.