Hotline/Zalo: 0907 307309 - Email: hi@ninewall.com

Thế giới khách quan luôn luôn vận động, biến đổi và phát triển không ngừng. Tìm hiểu về thế giới khách quan là một nhu cầu tất yếu của con người. Tuy nhiên, mỗi người lại có khả năng nhận thức khác nhau. Bằng sự nhận biết của mình, con người đã tìm ra những quy luật vận động, biến đổi và phát triển của các sự vật, hiện tượng của thế giới tự nhiên, xã hội. Và danh ngôn ra đời – nó như là phương châm sống và hành động của mỗi con người.

Chat Zalo