Hotline: 0907 307309 - Email: hi@ninewall.com

Decal dán tường chủ đề bảng ghi chú, giúp cho những cửa hàng thích việc ghi menu. Hoặc những điều nhỏ nhỏ thú vị mỗi ngày khác nhau cho các khách có được sự trãi nhiệm thật đa dạng.

Một số quán Coffee luôn cập nhật menu mới với những món thức ăn mới mỗi ngày, hoặc tạo ấn tượng với những nét vẽ bằng phấn thì các mẫu sản phẩm trong bộ album này sẽ thực sự thích hợp để giải quyết các yêu cầu đó.

Showing all 12 results

NINEWALL thông báo tạm ngưng nhận đơn đặt hàng.

Từ ngày 7/3/2023 đến khi có thông báo mới.