Hotline: 0907 307309 - Email: hi@ninewall.com

Từ ngày 12/8/2016 NINEWall có thay đổi chính sách vận chuyển như sau:

  • Tất cả đơn hàng NINEWall sẽ được bàn giao cho đối tác vận chuyển như: Giaohangtietkiem
  • Chỉ giao tới cổng (không lên lầu, không gửi xe, không vào chành)
  • Thời gian được tính từ sau ngày thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
A. Địa chỉ nhận hàng tại TP. HCM:
  • Miễn phí: Đơn hàng từ 500.000
  • 22.000: Đơn hàng < 500.000
  • Thời gian nhận hàng: 2-3 ngày (Áp dụng đơn hàng <3.000.000, trừ T7, CN)
B. Địa chỉ nhận hàng ngoài TP. HCM (tất cả tỉnh còn lại)
  • Miễn phí: Đơn hàng từ 1.000.000
  • 35.000: Đơn hàng < 1.000.000
  • Thời gian nhận hàng: 3-5 ngày (Áp dụng đơn hàng <3.000.000, trừ T7, CN)

Thời gian thoả thuận sẽ áp dụng cho đơn hàng >3.000.000

Xem tham khảo thêm Phương thức thanh toán

NINEWALL thông báo tạm ngưng nhận đơn đặt hàng.

Từ ngày 7/3/2023 đến khi có thông báo mới.