Nâng cao chất lượng lớp dán decal định hình

 

Sau khi gia công bỏ phần decal thừa để lộ ra hoạ tiết decal dán tường, NINEWall sẽ phủ lớp decal định hình lên để việc tự dán decal một cách dễ dàng mà không phải lo các hoạ tiết “chạy lung tung”.

Chất liệu lớp decal định hình USA này hiện tại chỉ có duy nhất tại NINEWall ở thị trường Việt Nam. Màu sắc nó gần giống băng keo giấy.

Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNHNâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH Nâng cao chất lượng lớp dán decal ĐỊNH HÌNH