Hotline: 0907 307309 - Email: hi@ninewall.com

Bước 1: Sau khi đã chọn được mẫu ưng ý và nhập các yêu cầu của mẫu, bấm nút THÊM VÀO GIỎ HÀNG

huong-dan-dat-hang-1_1024x1024-1

Bước 2: Nếu bạn muốn chọn thêm bấm nút TIẾP TỤC CHỌN MẪU KHÁC, nếu không bạn bấm XEM GIỎ HÀNG

huong-dan-dat-hang-2_1024x1024

Bước 3: Sau khi xem các thành phần trong đơn hàng, bạn bấm nút ĐẾN TRANG ĐẶT HÀNG

huong-dan-dat-hang-3_1024x1024

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết và bấm nút ĐẾN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

huong-dan-dat-hang-4_1024x1024

Bước 5,6: Chọn phương thức vận chuyển và bấm tiếp nút ĐẾN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

huong-dan-dat-hang-5_1024x1024

Bước 7: Chọn phương thức thanh toán.

huong-dan-dat-hang-8_1024x1024 huong-dan-dat-hang-7_1024x1024

Bước 8: Bấm hoàn tất đặt hàng và kiểm tra email. Nếu không nhận được email bạn hãy liên lạc với hotline 09073 07309 hoặc viết email về hi@ninewall.com để được hỗ trợ.

huong-dan-dat-hang-8_1024x1024

NINEWALL thông báo tạm ngưng nhận đơn đặt hàng.

Từ ngày 7/3/2023 đến khi có thông báo mới.