Bộ sưu tập bảng chữ cái

Khách hàng là một trường học tiểu học của nước ngoài ở Hà Nội.

Với yêu cầu làm một bộ sưu tập decal dán tường bảng chữ cái với decal dán tường cho bé thật sinh động và dễ thương.

Dựa theo tài liệu nước ngoài NINEWALL gia công theo mẫu trên

Với kích thước cao của mỗi chữ là 30cm

Trong một gia đoạn gia công decal dán tường

Nhân viên NINEWALL đang gia công lắp ghép để ra sản phẩm hoàn thiện.

Chữ D đã được gia công xong.

Chữ G đang được gia công.

Các bạn muốn dán Decal trang trí mà phân vân không biết chọn mẫu nào và thực tế sẽ như thế nào, các bạn cứ chụp hình mảng tường, kính, tủ . . . cần trang trí về hi@ninewall.com.

Tip: Cách gửi yêu cầu thiết kế decal