ai-noi-nhung-ky-hieu-chu-y-deu-rat-kho-khan (3)

ai nói những ký hiệu chú ý đều rất khô khan

ai nói những ký hiệu chú ý đều rất khô khan