2 in 1

2 in 1Sở dĩ mình đặt tiêu đề này bởi vì đặc trưng decal NINEWall có màu ở 2 mặt.

Cụ thể trong trường hợp thực tế này . Tấm kính có 2 góc nhìn : trong phòng và từ cầu thang .

2 in 1Hiện trạng ban đầu .

2 in 12 in 12 in 1Các bước thi công hoàn thiện.

2 in 1NINEWall rất tiếc vì thiếu góc chụp thực tế từ cầu thang để thấy được mẫu ở 2 mặt của kính.

Tư vấn & thi công: NINEWall

Khách hàng: Chị Ngọc Anh

Địa chỉ: Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM