Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Một công trình nằm ở Hội An do NINETEAM ở Hội An thực hiện

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Một bức tường lõm được trang trí họa tiết nhẹ nhàng

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Và thực tế

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Mẫu tư vấn cho khách

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Và lên thực tế

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Cầu thang lên lầu trông sinh động hẳn và đầy hương vị thiên nhiên

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Hình tư vấn trang trí ô cửa sổ trông như có những dây leo bò trên cửa, trông rất lãng mạng

Trang trí decal nơi cầu thang và cửa sổ

Và thực tế thì đẹp hơn nhiều hình tư vấn phải không nào ^^.