Từ ngày 12/8/2016 NINEWall có thay đổi chính sách vận chuyển như sau:

  • Tất cả đơn hàng NINEWall sẽ được bàn giao cho đối tác vận chuyển như: Giaohangtietkiem, Proship, Giaohanhnhanh, Kerry Express , Sagawa, Viettel
  • Chỉ giao tới cổng (không lên lầu, không gửi xe, không vào chành)
  • Thời gian được tính từ sau ngày thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
A. Địa chỉ nhận hàng tại TP. HCM:
  • Miễn phí: Đơn hàng từ 500.000
  • 20.000: Đơn hàng <500.000

Thời gian nhận hàng (trừ T7, CN, Lễ):

1-2 ngày cho đơn hàng <1.000.000

2-3 ngày cho đơn hàng <3.000.000

3-4 ngày cho đơn hàng <5.000.000

4-5 ngày cho đơn hàng <10.000.000

5-6 ngày cho đơn hàng >10.000.000

B. Địa chỉ nhận hàng ngoài TP. HCM (tất cả tỉnh còn lại)
  • Miễn phí: Đơn hàng từ 1.000.000
  • 40.000: Đơn hàng <1.000.000

Thời gian nhận hàng (trừ T7, CN, Lễ)

2-3 ngày cho đơn hàng <1.000.000

3-4 ngày cho đơn hàng <3.000.000

4-5 ngày cho đơn hàng <5.000.000

5-6 ngày cho đơn hàng <10.000.000

6-7 ngày cho đơn hàng >10.000.000

 

Xem tham khảo thêm Phương thức thanh toán