Tất cả sản phẩm Decal NINEWall không làm sẵn hàng loạt và sẽ bắt đầu gia công sau khi nhận order. Do đó sau khi đặt hàng bạn vui lòng chuyển khoản một phần (HCM) hoặc cả đơn hàng (Ngoài HCM) để xác thực thông tin và xác nhận đơn đặt hàng.

A. Phương thức thanh toán:

Chuyển khoản tạm ứng 50% qua ngân hàng, phần còn lại thanh toán khi nhận hàng.

B. Thông tin tài khoản:

Nguyễn Hoài Nam – NH Viet Nam Thịnh Vượng (VPBank) CN HCM

Số tài khoản: 156859176

(Số tài khoản trên cũng chính là STK Ngân hàng số thông minh Timo – Timo bank – http://timo.vn/)

Lưu ý: Giá sản phẩm tại shop.ninewall.com chưa bao gồm 10%VAT

C. Nội dung chuyển khoản:

Ghi rõ mã đơn hàng

D. Sau khi chuyển khoản:

Thông báo qua email hi@ninewall.com

Xem tham khảo thời gian nhận hàng tại Phương thức vận chuyển