Hiện tại NINEWALL không nhận thiết kế và gia công khung tranh lơ lửng.

Kích thước (cm) Chi tiết vật liệu Thanh toán | Phí vận chuyển Giá
30×30
  • Khung nhựa Composite, bản khung dày 3cm
  • Màu khung trắng | đen
  • Meca trong suốt 2 lớp
  • Chuyển khoản trước | Người nhận trả phí vận chuyển
300.000
30×45 Như trên Như trên 350.000
40×40 Như trên Như trên 400.000
40×60 Như trên Như trên 500.000
50×70
  • Khung nhựa Composite, Bản khung dày 5cm
  • Màu khung trắng | đen
  • Meca trong suốt 2 lớp
  • Meca dày gấp đôi các size trên
Như trên 700.000